"Fagfolk som løper fort.."  
 
Søk
MyDoc Dokumentstyringssystemer ?
Last opp brosjyre Mydoc dokumentstyring her


Fagdata Bergen AS tilbyr MyDoc dokumentstyrings system basert på organisering og rask gjennfinning av all dokument og dataflyt, en avviksløsning for håndtering av avvik og korreksjoner samt modul for styredokumenter og organisering av disse. Løsningen er fullintegrert med MS SharePoint og Office. Kontakt oss for enpresentasjon, Tlf. 5529500.
 
 
© 2018 Fagdata Bergen, Norway.