"Fagfolk som løper fort.."  
 
Søk
Fagdata Bergen arbeidsområder !
Ekspertise på nettverkstopology innenfor
- Switcher/Routere ( IBM/HP/Cisco/Sonicwall )
- Trådløst / Radio
- Identification (802.1x)
Lenovo - Cisco og HP Serverløsninger
- Serverromsprodukter
- Nettverkskabling


Ekspertise på trygghet ( Arcserve UDP v 6.5 - Online backup Annet
- Antivirus ( Trend/ Symantec / AVG / Malwarebyte )
- Firewall ( nevnt over )
- IDS / IPS
- Kryptering
- Enhetskontroll
- Identifikasjon
- OS/applikasjonskontroll

Ekspertise på kjerneområdene
- Skybasert backup/Office 365/ Antivirus
- Mail / Arkiveringsløsning for store mailmengder
- Antivirus
- Mobil Synkronisering og spesialoppsett
- Backup Online backup ( Ut av hus tjeneste )
- Central Management
- VMWare virtualisering serverløsninger og desktopløsninger
- Fellesmail ( Utvikling av utvidete fellesmailtjenester basert på Exchange / Outlook og Sharepoint )

Driftstjenester
- Backup Online - Backu ut av hus
- ASP ( Sette ut IT driften ? www.frontdesk.no )
- Fjernovervåkingstjenester ( Lokal fjerndrift
- Overvåking Backup Online tjenester
- Responsavtaler ( Prioritert tilgjengelighet af fagfolk )
- Utleie IT "ansvalig"
- Utleie huskonsulent forefallende eller faste oppdrag. Senior med spesialiteter.
- Lisenskontroll ( Vi foretar løpende lisens og maskingaranti kontroll med varsling om fornyelse til faste kunder ) 
 
© 2018 Fagdata Bergen, Norway.